Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE BARDOŇOVO

    Vitajte na webových stránkach obce Bardoňovo

 

OZNAM:

Starosta Obec Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo 124

e-mail: starosta@obecbardonovo.sk ; tel: 035/651 71 17

oznamuje, že v MŠ v Bardoňove je Voľné miesto:

 • Učiteľ/ka materskej školy
 • od 01.09.2019
 • na zastupovanie počas MD
 1. názov a adresu zamestnávateľa:
 • Obec Bardoňovo, 941 49 Bardoňovo 124
 1. príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov:
 • kategória: učiteľ/ka
 • podkategória: učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ/ka materskej školy)
 1. kvalifikačné predpoklady:
 • Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.
 • Mzdové podmienky: v závislosti od dĺžky praxe v zmysle platových tabuliek podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. zoznam požadovaných dokladov:

- profesijný životopis

- doklad o vzdelaní

- súhlas so spracovaním osobným údajov

 1. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom, zaslať na adresu obecného úradu do: 23.8.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OZNAM - Prerušenie distribúcie elektriny

 

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa

19.7.2019 v čase od 08:30 hod. do 11:30 hod.

bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

BARDOŇOVO č. 124, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 161/ZA, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182/PR, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191/D1, 200, 201, 203, 206, 207, 211, 213, 214, 215, 216, 217/D1, 218, 220, 221, 222, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/D2, 238, 238/BL, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 249, 249/VE, 250, 252, 253, 254, 256, 258, 263, 294, 295, 297, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 374, 476/170, 476/176, 915.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Bližšie informácie a tlačivá tu:

    http://www.obecbardonovo.sk/registracia-chovu-s-jednou-osipanou-na-domacu-spotrebu.html 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  OZNAM

AMBULANTNÁ POHOTOVOSTNÁ SLUŽBA

 

             Od 1. júla 2018 dochádza k zmene súčasnej lekárskej služby prvej pomoci

na ambulantnú pohotovostnú službu.

Ambulantnú pohotovostnú službu poskytuje:

RUDIMED s.r.o. na adrese: Komárňanská ulica 24, Nové Zámky

v pracovných dňoch v čase od 16:00 h do 22:00 h

v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov od 07:00 h do 22:00 h.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      

                        EU.png               

os.gif

Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

           Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo

Operačný program:  Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:              OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Prioritná os:             4. Energeticky efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých               

                                 sektoroch

Názov projektu:       Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo

Kód projektu:          310041A171

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/


 

webygroup

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4514557

Úvodná stránka