Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovanie listín a podpisov

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. 
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva na obecnom úrade.  Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba.  Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie:
     -  ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
     -  odpisov alebo kópií preukazov
     -  ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru 
        geodetických  informácií katastra nehnuteľností,
     -  ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
     -  ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou,  
        pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geom. plány),
     -  ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na  
        listiny napísané v českom jazyku
     -  ak ide o zmenky.

Potrebné doklady:
    -  Občiansky preukaz, alebo pas
    -  Originál listiny a jej fotokópia. Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu na  obecnom úrade. 

Vybavuje: Katarína Bogárová:
Tel.: 035/6517 117
E-mail: info@obecbardonovo.sk

Doba vybavenia:   - na počkanie


Poplatok:  -  za osvedčenie jedného podpisu 2 € 
                    -  za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu 2 € 
 

Poplatok sa platí v hotovosti na Obecnom úrade.


 

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4704000

Úvodná stránka