Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Pamiatky

Kultúrna pamiatka:

Kaštieľ s parkom z r. 1888


     Rod Kelecsényi získal v 18. stor. v obci majetky a preto si tu jeho členovia dali postaviť svoje sídlo, pôvodne zrejme malú barokovú kúriu, ktorá bola na začiatku 19. stor. prestavaná na klasicistickú kúriu v pôdoryse v tvare L a výrazným vstupným pilierovým portikom na priečelí západného krídla. Význam rodu stúpal a bolo potrebné postaviť nové repreznetačné sídlo zodpovedajúce ich postaveniu. Osobnosťou spoločenského, kultúrneho a politického života Tekovskej župy v druhej polovici 19. stor. bol Rafael Kelecsényi. Ten dal r. 1888 kúriu rozšíriť o časť severného a o celé východné krídlo, fasády scelil v neobarokovom slohu. V tomto stave sa kaštieľ zachoval dodnes. Do r. 1944 v budove bývala dcéra Rafaela Kelecsényiho Irena, ktorá bola vydatá za grófa Emila Mirbacha. Roku 1944 ho zastrelili sovietski vojaci v okolí Szombathelyu, ale jeho manželka Irena zostala v obci. Zo začiatku sa skrývala v pivniciach kaštieľa, neskôr sa utiahla u rodiny Rózsových. Po ukončení II. svetovej vojny sa odsťahovala do obce Péczel v Maďarsku.

    V kaštieli bolo r. 1944 nemecké veliteľstvo, neskôr sovietski vojaci budovu vyrabovali a v nej zriadili nemocnicu. Po ukončení II. svetovej vojny bol kaštieľ opravený pre účely školy, ktorá v ňom bola otvorená 21. novembra 1947. V rokoch 1978 – 1981 bola škola v obci postupne zrušená, kaštieľ osirel a budova chátrala. Roku 1991 sa začala nákladná rekonštrukcia objektu.

    Kaštieľ je prízemná budova na pôdoryse s tvarom nepravidelného U. V strede zo severnej fasády vystupuje polkruhová výstavba slávnostnej sály kaštieľa. Vstupná časť v nádvorí ná zasklenú arkádovú chodbu s kovanými mrežami, po bokoch flankovanú vyššími vežovitými rizalitmi. Kaštieľ kryje manzardová strecha. Fasády kaštieľa člení pásová rustika (okrem rizaltov) a okná so segmentovým zakončením v šambránach s klenákom a podokennou rímsou.Miestnosti kaštieľa sú kryté rovnými stropmi.

    Kaštieľ sa v súčastnosti využíva na rôzne spoločenské a kultúrne akcie, na svadby, rodinné oslavy, stužkové. V strednej časti kaštieľa je veľká sála s kapacitou približne pre 120 osôb a vestibul. V ľavom krídle sa nachádza ubytovacia časť, so šiestimi izbami. Táto časť ešte nie je v prevádzke. V pravom krídle sa nachádza kuchyňa a tak isto aj kaviareň, ktorá je v prevádzke počas celého roka.

 

DSC00380.JPG

   DSC00381.JPG

                                    

 

 

 

 

 

 DSC00382.JPGDSC00385.JPG

DSC00386.JPGP7090443.JPG

 P7090445.JPGP7090444.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja apoštola

Bol postavený na ruinách kalvínskeho kostola zo 17. stor. r. 1733 zemepánom Ermádim. Existencia ešte staršej stavby tu nie je dokázaná, hoci r. 1332 sa v obci spomína fara. Typická baroková stavba bola v 2. polovici 19. stor. upravená a neskôr viackrát opravovaná. Je to jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a nad štítové priečelie nadstavanou plechovou vežičkou. Fasády kostola členia lizénové rámy a okná s oblým zakončením. Na hlavnom štítovom priečelí je kamenný portál hlavného vstupu do kostola s klenákom. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s plackou a loď je zaklenutá s plackou. Hlavný oltár má ústredný obraz, ktorý podľa španielskeho maliara Riberu namaľoval Ján Kákonyi, maliar - amatér a rímskokatolícky kňaz trnavskej diecézy (zomrel r. 1935). Tabernákulum oltára je barokové z polovice 18. stor.. V sakristii je zavesený obraz Panny Márie z polovice 18. stor. V lodi sú sochy Lurdskej Panny Márie, sv. Antona a Jezišovho Najsvätejšieho Božského srdca. 14 sadrových reliéfov zastavení Krížovej cesty pochádza zo začiatku 20. stor. V kostole sa nachádza tabuľa z červeného  mramoru bez nápisu, ale vzadu so štítkom: Ego Ludovicius Rajner, generálny vikár, ostrihomský kanonik a pod., zomrel 7. augusta 1912. Harmónium na chóre je výrobkom firmy Lídl & Velík zo začiatku 20. stor.

 

Kostol kresťanskej reformovanej cirkvi

Stál v obci už dávnejšie, ale bol reformovanej cirkvi násilne odňatý a prestavaný na rímskokatolícky kostol. V obci pôsobilo  do dnešného  dňa devätnásť reformovaných farárov. Po roku 1733 sa Baracska stala fíliou reformovanej farnosti Pozba. Ďalší kostol bol postavený až r. 1785 na ohraničenom mieste a nemal vežu, ako ostatné tolerančné kostoly. Na jeho stavbu daroval zemepán Ambro 1500 tehál, hoci on sám bol katolíkom. Neskôr ale stavba reformovanému cirkevnému zboru nevyhovovala a preto r. 1908 bolo rozhodnuté, že postavia nový kostol. Návrh stavby kostola vypracoval a práce na jej realizácii viedol levický staviteľ Rezsö Czibulka, jeho pomocníkom bol István Schmeinecher. Kamenárske práce previedol András Varga z Malých Lužian, tesárske práce majster staviteľ Neszter zo Želiezoviec. So stavbou kostola sa začalo 1. mája 1908 a už 7. novembra 1909 ho vysvätil biskup Imre Varga. Je to sieňový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom, schodišťovými vežovitými prístavbami a prestavanou vežou. Hladké fasády kostola členia len obdĺžnikové okná a výrazná korunná rímsa. Horná časť veže krytej ihlancovou strechou je architektonicky najnáročnejšie riešená (pilastre, rustika a dvojice zvukových otvorov). Dolná časť veže je zvyšok pôvodného kostola so starým portálom vstupu do objektu. Na južnej a severnej strane interiéru kostola s rovným stropom sú drevené protestanské empory. Stôl pána z červeného mramoru r 1861 dali vyrobiť reformovaní veriaci z Baracsky. Pôvodný krištáľový luster bol vymenený za nové osvetlenie. V kostole je pamätná tabuľa na pamiatku 400. výročia reformácie z r. 1917. Druhá pamätná tabuľa bola odhalená z príležitosti milecentenária záboru vlasti 1896 - 1996 s nápisom: Itt élni és halnod kell (tu musíš žiť a zomrieť). Vnútorné zariadenie kostola je novšie z r. 1909. V kostolnej veži sú zavesené dva zvony, jeden pôvodný z r. 1694 a druhý nový, z r. 1924, odliaty v Trnave u firmy Kurtel ako náhrada za zvon skonfiškovaný na vojenské účely (odlievanie kanónov) v I. svetovej vojne. Strieborný kalich Večere Pána r. 1940 kostolu daroval Bertalan Szaszák. Za posledných desať rokov bol kostol viackrát rekonštruovaný, menila sa strešná krytina za medenú, bola realizovaná výmena okien. V roku 2009 bola pri príležitosti stého výročia vysvätenia kostola, kostolu darovaná mramorová tabuľa s výrokom biskupa, ktorý v r. 1909 vysvätil kostol. Mramorovú tabuľu kostolu darovalo Obecné zastupiteľstvo obce Bardoňovo.


 

webygroup

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4560498

Úvodná stránka