Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Sadzby daní a poplatkov

Sadzby daní a poplatkov

POZEMKY:

Druh pozemku Hodnota pôdy Sadzba dane /%/
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,7332  0,36 
Trvalé trávne porasty 0,1198  0,36 
Záhrady 1,32  0,50 
Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,1327  0,10 
Zastavané plochy a nádvoria 1,32  0,45 
Stavebné pozemky 13,27  0,25 
Ostatné plochy 1,32 

0,45 

 

STAVBY:

Druh stavby

    Sadzby            dane        / € /

Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú fukciu pre hlavnú stavbu 0,033 
Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,199 
Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,265 
Samostatne stojace garáže 0,165 
Priemyselné stavby, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,330 
Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 0,330 
Ostatné stavby 0,330 
Príplatok za podlažie 0,033 

DAŇ Z BYTOV:

Druh Sadzba dane / € /
byty                                             0,033 

Daň za psa : 5 € /rok

Daň za ubytovanie: 0,165 € / osoba / noc

Poplatok za odvoz odpadu:

Základná sadzba: 0,060 € / osoba / deň

Znížená sadzba: 0,040 € / osoba / deň

 

 


 

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4703904

Úvodná stránka