Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Výrub stromov

Výrub Stromov

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípade:
    - rezov ovocných stromov
   -  bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, značnej škody na
      majetku.

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tento vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 60 dní odo dňa začatia konania.

Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať :

-  meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa
-  katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
-  súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
-  špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav,  
    obvod kmeňa meraný vo výške 130  cm nad zemou
- odôvodnenie žiadosti

Prílohy žiadosti:
-  list vlastníctva 
-  doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce 10 € fyzické osoby / 100 € právnické osoby
-  kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v
    teréne  nie starší ako tri mesiace

Tlačivo žiadosti je možné si vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Bardoňove.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
- na stromy s obvodom kmeňa do 40  cm, meraným vo výške 130  cm nad 
   zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2
- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných
   drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej
   škody na majetku
- na stromy s obvodom kmeňa do 80  cm, meraným vo výške 130 cm nad
   zemou, ak rastú v súkromných záhradách


 

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

4563391

Úvodná stránka